SG Marketing Kreujemy twój rozwój

Audyt/Tajemniczy Klient

Oferujemy badania kondycji Twojego produktu w PSD. Tworzymy skrupulatne rejestry aktualnych punktów sprzedaży. Badamy status produktów konkurencyjnych. Weryfikujemy poprawność implementacji założonych działań marketingowych. Przeprowadzamy ocenę procedur kontrolnych.

Efektem naszych działań audytowych są raporty prezentujące aktualny stan bytności i żywotności produktu oraz precyzyjne koncepcje modyfikacji lub zmian strategii marketingowych pierwotnie obranych dla produktu, jeśli okażą nieefektywne.

Dostarczamy rozwiązania audytowe zarówno dla Kanału Nowoczesnego, HoReCa jak i Rynku Tradycyjnego.
 

Przykładowe działania audytowe:

  • Audyty (weryfikacja) realizacji zadań dystrybucyjno-marchandisingowych własnych przedstawicieli klienta.
  • Weryfikacja dotrzymania umów przez sieć handlową.
  • Audyty dotrzymywania procedur wewnętrznych.
  • Badania ilościowe w punktach sprzedaży.
  • Badania ankietowe.
  • Ankietowa budowa baz danych konsumentów.